Przedmiot działalności

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury mającą siedzibę w Suwałkach, przy ul. Emilii Plater 33A. Prowadzi 3 filie na terenie miasta oraz Kreatywny Ośrodek Nauki i Technologii „Midicentrum”. Jest wydawcą „DwuTygodnika Suwalskiego”

Biblioteka, będąc główną, samorządową placówką biblioteczną w Suwałkach:

  • Zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców.
  • Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb w zakresie upowszechniania czytelnictwa, dostępu do książki, informacji naukowej, działalności oświatowej, upowszechniania wiedzy i nauki, rozwoju kultury, a także kształtowania sieci bibliotecznej na terenie miasta, wymiany międzybibliotecznej.
  • Prowadzi działalność wydawniczą.

 Zakres działania:

  • Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona zasobów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących Suwałk i regionu.
  • Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz.
  • Prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych i wymiany materiałów bibliotecznych.
  • Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom niepełnosprawnym i chorym o utrudnionym dostępie do materiałów bibliotecznych.
  • Prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej i wydawniczej ze szczególnym uwzględnieniem bibliografii miasta i regionu.
  • Popularyzacja książki i czytelnictwa, prowadzenie form pracy oświatowej z czytelnikami, służących popularyzacji sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta i regionu.

Udostępniający: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Maria Aleksandra Kołodziejska - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Suwałkach

Data wytworzenia: 2023-05-25

Wprowadzający: Kamila Jurewicz

Data modyfikacji: 2023-06-06

Opublikował: Kamila Jurewicz

Data publikacji: 2023-05-25