Załatw sprawę przez Internet

W celu wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego do Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach niezbędne jest:

- posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub posiadanie Profilu Zaufanego na platformie ePUAP

- wypełnienie formularza udostępnionego na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej

Adres skrzynki ePUAP Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach: /bp_suwalki/SkrytkaESP

Udostępniający: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Maria Aleksandra Kołodziejska - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Suwałkach

Data wytworzenia: 2023-05-25

Wprowadzający: Kamila Jurewicz

Data modyfikacji: 2023-10-26

Opublikował: Kamila Jurewicz

Data publikacji: 2023-05-25